Štruktúra diela

Bakalárska práca môže byť prvým z väčších publikácií, ktoré študenti vysokých škôl tvoria. Jedná sa tiež o projekt, ktorý je hodnotený vedúcim a oponentom. Okrem iného môže byť tento výtvor podkladom pre budúce povolanie. Pre uvedené dôvody aj mnohé ďalšie je dôležité mať projekt napísaný správne. A to ako z hľadiska obsahového, tak formátového. Kvalitu obsahu projektu prevažne tvoria autor. Samozrejme jednou z úloh vedúceho projektu zapojené je kontrola úrovne a celkového prínosu diela. Téma samotného diela tiež môže výrazne pomôcť k zvýšeniu alebo naopak zníženie celkovej úrovne.

Formát projektu

Bakalárska práca má väčšinou konzistentné formát, čo většina vysokých škôl vyžaduje Požiadavky na také formátovanie sú uvedené v metodických pokynoch pre vypracovanie projektov. Samozrejme sú vysoké školy, či už štátne alebo súkromné, ktoré môžu byť rôzne benevolentné vo svojich požiadavkách. Školy s väčším množstvom študentov môžu mať požiadavky na naformátovanie prísnejšie, aj keď to pravidlom nie je. Vytvorenie projektu nemusí vyzerať spočiatku jednoducho. Zvlášť potom, keď si človek povie, že ho čaká napísať 30-50 stránok textu. Mnonohem jednoduchšie však ide, keď sa autor projektu drží postupu, ako ho napísať.

You may also like