Vlčie blues

Kamže sa tie časy podeli,
keď som len v nočnej košeli
behával po stopách Karkulky
a dával si pozor na guľky.

Dnes ma z tej Karkuly triafa šľak,
stal sa z nej zarytý grinpisák.
Už nie je chutnučko červená,
ale len zelená a strelená.

Nechcem ja skuvíňať od hladu,
zmením si chute aj náladu.
Zelené zvečera i zrána
pre mňa mňam vegetariána.

Subsite: 

Žánre: 

Témy: