Sťahovanie do detí

som večný ľudský parazit
som ruženec histórie
som sťahovanie do detí

hľadaj ma
v rukách zdvihnutých
vyššie ako rozum
v gravitáciách pod vlajkou
pravda je z lží tá moja
na hraniciach teritórií
kde to páchne mečom
kde rozdávam samolepky nebo

hľadaj ma
v svetlách svojich tieňov

opadávajú listy z koreňov
odchádzam sa vrátiť

Subsite: 

Žánre: