Sralo!

Osvetová básnička pre deti o rozpore medzi snom a realitou.

Oci
mám taký pocit
že som sa v noci
poci
kal

Palo
to sa ti zdalo
Ty si len, Sralo,
nalo
žil

Veľa či málo?

Koľko sa dalo.

Subsite: 

Žánre: 

Témy: 

Komentáre

To nie je haiku. Haiku je

To nie je haiku. Haiku je japonská forma poézie, ktorá nám Slovákom nie je veľmi prirodzená. Toto je kaku (alebo ciku), čo je slovenská forma poézie, nám Slovákom veľmi prirodzená. }:)