Ruská ruleta

vyskúšaj ruskú ruletu
opatrne nabi
život

z tých na dosah
rozhodnutia

je ruka s ústím v prameni
slovo po čiaru doliate
a dozretá vďaka detí
je horoskop v znamení
človeka

je odvrátená strana okamihu

nechaj si to prejsť hlavou

Subsite: 

Žánre: