Pozdravujem vás

pozdravujem vás
archeológovia poézie
gordickí čitatelia
uzlíkového písma
z tej duše pozdravujem vás

pošlite môj podpis
na krvný rozbor
spáľte ma
v princípe neurčitosti
a osievajte osievajte
konkrétne mená
presné lásky
súradnice mierky sekundy

akákoľvek podobnosť
so skutočnými fikciami
je čisto zámerná

Subsite: 

Žánre: