O Lucii

Balada o značne intenzívnom erotickom sne

Mal som supernú polúciu.
Od Martina až po Luciu.

Subsite: 

Žánre: 

Komentáre

Errata

...nie som si celkom istý
od Martina, či Martiny?