Návod na prehrávanie CD

Na prehrávanie CD tohto webu je k dispozícii vstavaný webplayer (nie všetky prehliadače, najmä mobilné, ho podporujú). Ten sa zobrazí automaticky, ak sa v článku nachádza nejaký link so súborom mp3 (zobrazí sa zbalený ako sivý obdĺžnik vľavo dole so šípkou). Piesne je možné prehrávať po jednej alebo prehrávať celé CD naraz. Tu je návod ako to robiť. CD na prehrávanie hľadaj potom v hornom menu vo voľbách Hudba alebo Letavská chasa.
Poznámka: Pri prehrávaní celého CD naraz nemusí niekedy sedieť poradie piesní podľa poradia na CD.

Ovládanie prehrávača

Tu je ukážkový súbor s piesňou. Automaticky sa pred ním zobrazí malý ovládač webplayera (krúžok s ovládacím tlačidlom play alebo pause). Vyskúšaj si ho stlačiť. Dole sa zbalený webplayer (sivý obdĺžnik so šípkou) rozbalí a dá sa používať podľa bežných pravidiel (pauza, čas, playlist - ak je viac piesní...)
Sto múch - Medzi prstami

Prehrávanie piesní po jednej

Prehrávanie piesní naraz

Subsite: