Prevrátený prízvuk

Na prízvukoch je postavená metrika poézie. V prípade textov sa k nim pridáva aj dĺžka slabík, takže je treba myslieť až na dve veci. Ale keďže melódia je často nadradená textu, nielen že sa nedodržiavajú prízvuky, ale často sa znásilňuje aj dĺžka.

Bohužiaľ, veľa piesní je takýchto "nekorektných", ale keďže sú to piesne hitové, pomaly sa stávajú štandardom. Nedôsledné v prízvukoch sú napríklad veci od Pehy, Gladiátora, Desmodu... a rap ako štýl je vlastne celý postavený na ich porušovaní, takže rapovanie spisovnou slovenčinou nevyzerá ako rapovanie.

Na ukážku písania správnych prízvukov stačí ako príklad pieseň o nesprávnych prízvukoch. Je síce v češtine, ale pravidlá sú podobné. Napísal ju Slávek Janoušek.

Slávek Janoušek - Převrácený přízvuk mp3
Slávek Janoušek - Převrácený přízvuk text

Pár príkladov na známych hitoch

Prízvuk v texte naznačujem veľkými písmenami. V textoch vyberám len najvypuklejšie príklady.

Desmod - Som na tebe závislý video

  • ...áno aLEbo nie... (strávne: áno Alebo nie)
  • ...do PÁtrania sa dám (strávne: DO pátrania sa dám)
  • ...keď ťa neMÁM (strávne: keď ťa NEmám)

IMT Smile - Opri sa o mňa video

  • ...človeKU je vtedy dobre... (strávne: ČLOveku je vtedy dobre)
  • ...keď sa MÁ o KOho oPRIEŤ (strávne: KEĎ sa má O koho Oprieť.)

Ľud - nedaleko od Trenčína

  • ...neďaleko od trenČINÁ... (strávne: neďaleko od TRENčína)

Takže - ak sa dá, takto nie. Ale ak áno, svet sa nezrúti. Ľuďom je to jedno. Ba priam to niekedy očakávajú, páči sa im to.

Rytmický zákon a prirodzené prízvuky v slovenčine prinášajú také obmedzenia, ktoré muzikanti nechcú prijať. Ak by sme chceli byť dôslední, môžeme škrtnúť takmer každú pieseň, často tie najcharakteristickejšie prvky v nej. Puristi budú vždy hovoriť, čo by sa malo, ale realita je iná. Asi sme už prekročili Rubikon (prekročil ho už ľud, a hlavne prekročili ho náboženské spevy) a niet cesty späť. Pieseň nie je báseň.

Toto treba brať ako fakt. Teda - písať spisovne a so správnymi prízvukmi je možné, je to dobré a je to aj výzva, ale nikto to neocení. Ak nechceme vyhnať muzikantov do angličtiny, ktorá je pre nich v tejto veci slobodná, musíme k nim byť trochu tolerantní.

Subsite: