Ako obrázok

Ako obrázok

Najkrajšia si, keď si češeš vlasy,
tuším zakryjú tvoj štíhly pás,
zrkadlo už pošepne ti asi,
že sa krásnym ženám podobáš.

Najkrajšia si, keď sa troška potkneš
o ten kameň, ktorý v ceste stál,
vždy, keď sa ma v takej chvíli dotkneš,
v duchu vzdávam vďaku rodu skál.

Na každý deň máš prekvapení pár,
stále krajšiu tvár denne stretám.

Najkrajšia si, keď si dávaš blúzku,
kvitnú ti v nej kvety priesvitné,
vtedy zabúdam vždy na poučku,
čo sa môže, čo nemôže v tme.

Najkrajšia si, keď mi dávaš zbohom,
keď ťa krásnu vietor nesie preč,
a keď som už sám za prvým rohom,
spomalím, a ty ma dobehneš.

Autor: Kamil Peteraj


Komentár
V tomto texte je vyrovnaný podiel rôznych druhov rýmov. Ťahané koncovky si vynútili viac jednoslabičných rýmov. Za odvahou používať asonancie cítiť básnika.

Subsite: