Jednoslabičný rým

Na pochopenie jednoslabičného rýmu a problémov s ním súvisiacich stačí pozorne čítať všeobecný článok o rýmoch. Ale príliš často sa stretávam s tým, že nie je celkom jednoznačne chápaný. Preto o ňom napíšem viac. Zaslúži si to, ani nie tak svojou hodnotou, ako frekvenciou používania.

Jednoslabičný rým je pojem, ktorý je zložený z dvoch slov. Jednoslabičný a rým. Možno to je príčina nepochopenia, lebo keď sa chápu samostatne, odtrhnuté jeden od druhého, nevyjadrujú to, čo znamená ich spoločná koexistencia.

Prvý príklad. Zazub!/kozub. Zvukovo zhodná je jedna posledná slabika (zub). Napriek tomu to nie je rým, a teda ani jednoslabičný.

Druhý príklad: zub/ dub alebo na zub/kozub. Toto je jednoslabičný rým. Rýmuje sa jednou slabikou a obsahuje aspoň jedno jednoslabičné slovo.

Tretí príklad: zazub!/na zub. Toto nie je jednoslabičný rým. Toto je bežný rým, ktorý obsahuje jednoslabičné slovo.

Takže všetko to dobré i zlé, čo sa hovorí o jednoslabičnom rýme, platí len na druhý príklad. A jemu podobné.

Subsite: