Homo ťukes


Niekedy si vie osud s človekom zahrať zaujímavú partiu, najmä ak sa zíde zaujímavá partia. Viem, mnohí sa počudujete, ale s jedným takýmto parťákom som sa stretol a nebolo to v „partiovke“ ako sa vravelo za socíku predchodcom dnešných sekondhandrov. Začínalo tisícročie aj storočie a ja som bol mladučké, neskúsené píšuce uško. Môj talent ale neušiel porotcom jednej krásnej literárnej súťaže. Ani sa nedivím, že ma objavili, skôr mi bolo divné, ako vedia, že ja hľadám talentovanú porotu, ktorej chcem ja dať šancu, aby sa prejavila. No a na to je osud špecialistom, ako som už vyššie spomínal. Okolo poroty aj okolo mňa sa roztiahol veľký Žiar, ktorý končil až hen nad Hronom. V tomto Žiari sme hneď odhodili škrupiny z nášho ľudského i umeleckého prirodzenia a narodil sa nehynúci vzťah. A teraz som si všimol, ja ani neviem a vy dupľom o kom je to písanie. Bol to ON, môjho žitia šampiňón, taký akí nerastú ako huby po daždi. Peter, Peťo, Peťko, Kefo,Kefko, Kefuško vlastným priezvis.com Šrank... Už sa mu nedalo vyhnúť, tak sme to dajako utužili, on ma naučil čo je to: Kefujeme so spevom... Odporúčam aj jeho cestopiss o Maroku... kde podrobne opisuje všetky kríky-stromy-rohy... kde nechal značku rozširovania svojho panstva... ale aj iné. Juj, no a odvtedy sme zase pokročili... on sa naučil trochu hrať na gitare, čo... no, nebudem to tajiť povzbudilo aj mňa na pár veršíkov... a keďže ani on nedrží neprestajne veci tajne, tak bude vari čosi aj tutoľaľa... Jano Cíger z Mädokýša


HOMO ŤUKES

kráčaš si za nosom kam ťa vedú nohy
tomu sa hovorí aj Brownov pohyb
a ľudia okolo ako zrnká peľu
naraz aj ciele sú aj cestou sú k cieľu

môžeš byť tágom aj biliardovou guľou
počúvať múdrych aj inšpirovať truľov
vekslovať výhybky cez ktoré jazdí osud
snažiť sa zubatej niekam schovať kosu

každé to stretnutie keď sme chvíľku takí
ako na prestupnej stanici dva vlaky
zostáva navždy v nás ako jedny z dverí
ktorými prejde len ten kto v druhých verí

(Peter Šrank)

Subsite: 

Žánre: