Hríbiky

Hríbiky mp3

Rozhodli sa v lese hríby
Pomerať si svoje sily
Ukážu sa všetkým v drese
Aby dlho zdravo žili

Ref: Dub ,dub, dub, dub, dubák

Odložili muchotrávky
Jedovaté vety, slová
A začali prvým športom
Kto sa v lese lepšie schová

Ref: Koz, koz, koz, koz, kozák

Schovali sa dubáčiky
Starostlivo medzi lístie
Kozáky tie tiež sa skryli
Medzi lístím sú si isté

Ref. Mod, mod, mod, mod, modrák

Zabudli však milé hríby
Že sú v zóne rizikovej
Pozbieral ich starý hubár
Čo sem prišiel od Handlovej

Ref : hub, hub, hub, hub, hubár

Ref: much, much, much, much, muchotrávka

Text: Ján Perďoch
Hudba: Matúš Uhliarik
Spev: Matúš Uhliarik, Saša Galambová

Jano: Úlohou bolo do dvoch hodín spraviť pesničku pre deti, a keďže som pár minút predtým našiel dva krásne kozáčiky, navrhol som hríbovú tému. Matúš hodil do placu slovo hry, tak sa postupne nabaľovali ďalšie nápady, až bolo jasné, že o čom to celé bude. Nebolo však už veľa času, takže sme sa po napísaní prvej strofy rozdelili. Kým Matúš s Martou a Ľubkou skúšali text zhudobniť, ja som ho dopisoval.
Matúš: Prísne jednoduchá melódia a obmedzený rozsah detského hlasu predstavovali dva základné princípy tvorby tejto piesne. Využitie detských hlasov a úvodné klaste (zhluky tónov) sú nádhernou súčasťou piesne a zoznámia (detského) poslucháča s hudobnými zvukmi, aké dovtedy možno ešte nepočul.

Subsite: 

Vyšlo: