Ako Penelopa

Lúčenie ti ide, klobúk dolu
mávaš ako máva Penelopa
vždy keď nie sme spolu, iba holub
nosí k tebe správy v mojich stopách

  keď sa mi minú všetky holuby
  je čas sa vrátiť v svojej stope
  privinúť splynúť skrátka poľúbiť
  pevný bod v mojej Penelope

Vítanie ti ide, klobúk dolu
stískaš ako stíska Penelopa
a ja šťastný, že sme zasa spolu
naučím sa k tebe bozkom klopať

*******
Ilustračné foto: rent-a-moose

Subsite: 

Žánre: