Pištove perpetuum

Pult putiky poľúbili Pištove peniaze. Práve pije prvé pivo.

Pohár plný peny, prisaté pery pátrajú po pôžitku. Preglgne pozitívny pocit pohody po práci. Po prvom pive príde pisoárová pauza. Podobne pokračuje po piate pivo, potom po pätnáste. Pisoárové pauzy prichádzajú presne. Peniaze, pivo, pena, pisoár. Peniaze, pivo, pena, pisoár. Prúser. Prázdna peňaženka. Pištovi pomaly presychá papuľa.

----------------
Letavy 2008, zadanie - aliterácia

Subsite: 

Témy: