Nepriznaná

o nociach a o smútkoch
rátam tvoje pre a pre
odpúšťam ti neviny

nikdy ťa nezapriem!
... a nikdy ťa nepriznám

poviem to len raz
a tam
na konečnej v nekonečne

buď na chvíľu so mnou večne

----
Zhudobnené 1: Juraj Gonšor - Nepriznaná
Zhudobnené 2: Katarína Máliková - Nepriznaná

Subsite: 

Médiá: 

Žánre: