Muž a žena

všimni si to už konečne
sme muž a žena a dvaja
ty z rebra môjho
a ja
len z toho zvyšku

dve telá dve duše
dve kocky v jednej dlani
dve čísla
pred sčítaním

všimni si to už konečne
sme muž a žena a dvaja
iný som zvonku iný som zvnútra
na iný prach sa raz obrátim
ja chcem byť inak bohatý

všimni si to už konečne
sme muž
a žena
a ja
----
Vyšlo aj ako pieseň: CD Sto múch - Skorotlčúce - Tikitálky/Muž a žena (spolu s básňou Tikitálky).

Subsite: 

Žánre: