Moje piesne u iných

Adela - Pozvanie do vane (2015)
Letavská chasa - Piesňovisko (2014) - detská výberovka 2009-2014
Letavská chasa - LaTrinetto (2014)
Letavská chasa - Pätelica (2013) - výberovka 2009-2013
Letavská chasa - Stále od začiatku (2012)
Pathetic Hypermarket Band - Bosou nohou (2012)
Letavská chasa - Vzletávanie (2011)
Sto múch - Skorotlčúce (2011)
Letavská chasa - Kokavskje mecheche (2009)
Sto múch - Fšehochuť (2008)
Sto múch - Z hrušky dole (2007)
Singel
Demo

Subsite: