Kalendár

Tento kalendár obsahuje to, čo mám za sebou. Je v ňomj veľa externých linkov, lebo z mnohých akcií som publikoval reportáže na cudzích serveroch alebo o tej akcii napísal niekto iný. Preto sa môže stať, že niektorý odkaz už nežije.

Začal som si ju podrobnejšie zaznamenávať až v roku 2008, to predtým sú viac-menej náhodné a neúplné čriepky.

Subsite: