Ja dolupodpísaný boh

ja dolupodpísaný boh
týmto dávam výpoveď

minul som všetkých mesiášov
ktorých som mal na sklade

urobil som všetky zázraky
ktoré som mal natrénované

vykúpil som všetky hriechy
na ktoré som mal hotovosť

skúste si teraz
vymyslieť niekoho iného

Ja dolu podpísaný Boh (ilustrácia)

Subsite: 

Žánre: