Dvaja muži v stane

dvaja muži v stane

jednému vstane
aj druhému vstane

vlezie tam tretí
   a hneď
obidvoch preti
   ahne

traja muži v stane
traja

oni dvaja
a ja

----
Autor názvu Irenka Velichová (dva muži ve stanu). Tvorivá dielňa "Čo zaznieva spod Znieva", Kláštor pod Znievom, 7.6.2008, okolo 16:00. Mala to byť minipoviedka, ja som to poňal vo veršoch. Dúfam, že ten koncentrovaný príbeh tam je.

------
Úryvok použitý v piesni Gabo Ž.
Hudba: Letavská chasa
Text: Peter Šrank, Letavská chasa
Vyšlo: Letavská chasa - Kokavskje mecheche
Popis vzniku a foto: tu

Subsite: 

Žánre: 

Témy: