Dovidenia Alpy

V  Dolomitoch som sa načal a pri Krimmelských vodopádoch dokončil. Teda moje koleno. Bolel ma každý krok a akýkoľvek malý kopček bol zrazu Everestom. Končilo neskoré popoludnie a my sme stáli na poslednom plánovanom bode našej cesty. Pod kopcom pri Werfene, kde nás vysoko v  úbočí provokoval vchod do najväčšej ľadovej jaskyne sveta. Stála by nás oproti plánu naviac jednu noc v  kempe, lanovku a moje zaťaté zuby. Zvolal som rodinnú radu a demokraticky rozhodol, že nie. Urobíme ju na niektorej z  ďalších ciest za zapadajúcim slnkom. Aspoň budeme mať dôvod sa sem vrátiť.

Ospalá škodovka zastala na dvore. Mala v  kolesách ďalších 2500 kilometrov. Bola hrdá, že zvládla 25  percentné stúpania i klesania, že si zachránila dvere a dokázala stráviť niekoľko druhov benzínu. Aj my začíname tráviť a čakať, koľko promile tejto dovolenky sa nám dostane do krvi. Lebo človek je vraj taký. Zriedkakedy má pocit, že je šťastný, ale veľakrát si spomenie, že bol šťastný.

Subsite: 

Žánre: