Debotechnické pomôcky *

Niektoré pojmy si človek ťažšie pamätá, pletú sa. V slovenčine to ešte ide, ale cudzie slová sú pľuhavé. Zvislý a vodorovný si predstavím, vertikálny a horizontálny si už musím našepkať. Vydutý si predstavím, ale či je to konvexný alebo konkávny, to si musím našepkať. Podobne abstraktné sú slová stalagmit, stalaktit, depresia, elevácia, hyperbola, parabola. Mojím šepkárom sú mnemotechnické pomôcky, v mojom prípade si ich familiárne nazývam debotechnické pomôcky.

Horizontálny a vertikálny - to je pomerne ľahké. Pojem horizont mám zvládnutý, stačí si to predstaviť a síce s jemným oneskorením, ale predsa len viem správnu odpoveď. Ale popýtal som sa aj iných, ďalšia možnosť vraj je cez antizačiatočné písmená, teda Vodorovný a Vertikálny sa nerovnajú. Je zaujímavé, aké komplikované pomôcky si ľudia vedia povymýšľať na to, aby si veci zjednodušili.

Vretenica a užovka sa dajú rozoznať podľa zreničiek. Jedna ich má ako mačka, druhá okrúhle. Pamätám si to cez začiatočné písmená. V ako vretenica je ostré ako spodok jej zreničiek, U ako užovka okrúhle. Zatiaľ je to pre mňa len teória, lebo vždy, keď som nejakú hadicu stretol, nedovolila mi nazrieť do očí. Alebo skôr - bál som sa k nej priblížiť na potrebnú vzdialenosť. Lebo zo vzdialenosti, z ktorej ja dovidím, ona už dorafne. Čo ak ona má debotechnickú pomôcku Rafni Raťafák? A to je moja dominanta, na ktorú som hrdý.

Stalagmit a stalaktit ma dlho trápili. Doteraz som na to nič rozumné nevymyslel ani nepočul. Tak používam dosť kostrbaté "Tata a mama". Tata je u nás väčšinou hore, mama dole. Dá sa vychádzať aj z anglického tit (prso), ktoré podlieha zemskej príťažlivosti a viac či menej visí. Teraz mi napadlo, že by možno ešte fungovala ľahko erotická riekanka "Kmit za kmitom a stalaktit je stalagmitom". Vyskúšam. Teda pamätať si (aby nedošlo k nedorozumeniu)...

Keď už sme pri tej erotike, tak aj erotické reklamy sú plné debotechnických pomôcok, aj keď v tomto konkrétnom prípade by sa mali skôr nazývať jebotechnické pomôcky. 33 44 55 evokuje stúpanie k vrcholu a v tomto číselnom rade vidia logiku aj tí menej študovaní. Alebo je to možno uľahčenie pre tých, ktorí na vytáčanie telefónneho čísla nepoužívajú prst, aby si pri zložitej voľbe neublížili. Tri tojky-medzi moje trojky je silná prvoplánová symbolika. Ale aj tu treba s mierou, lebo napríklad tri päťky-medzi moje päťky by mohlo skôr znamenať, že dotyčná dáma zašle svoju žiacku knižku s nie príliš dobrými známkami.

----
Ilustrácia: Katarína Knežníková

Subsite: 

Žánre: