Cultus vulgaris (Šrank, 1995)

©zrodili sme najvyspelejšieho tvora živočíšnej ríše © volá sa Civilizácia obyčajná © pandemická © živí sa peniazmi © na ktoré potrebuje všetko ostatné premeniť © pod mikroskopom vesmíru sa jej existencia javí ako rakovina © z bližšieho pohľadu ako človeko-vina © zrodili sme nové My © snažíme sa zo seba vyšľachtiť výstavné kusy © ktoré sú lepšie vo všetkom © okrem normálnosti © s veľkým pôžitkom si vymieňame genetické dezinformácie © a povinne sa očkujeme vírusom poznania © z pokoja neutrality vytŕhame pre seba všetky plusy © a nadávame © že sa po každom zobudí dotieravé mínus © a tak sme stále pozitívnejší © až sa z toho bojíme prekročiť pohlavný Styx © trénované orgány nám rastú ostatné zakrpatievajú © naši pravnuci budú len geniálna hlava © s genitáliami © náš konár © hlboko ovisnutý © nové a nové plody nahadzuje ©

Subsite: 

Žánre: