Insomnia


Občas sa pristihnem, že celý svet okolo mňa spí. Mȏj osobný psychológ, s ktorým sa stretávam zásadne v jeho snoch počas jeho spánku, ma upozornil: Nespavosť v dnešnej spoločnosti predstavuje veľký problém! Premieta sa na zdravie ľudí, ale aj v ich súkromnom, pracovnom a spoločenskom živote. Dá sa povedať, že znižuje kvalitu ľudského života.
A tu je problém. U mňa to neplatí. A myslím, že som si to spȏsobil sám nasledujúcimi osobnými zisteniami. Ak nespíš, zdravo sa mȏžeš stravovať aj v noci, najlepšie od jednej do tretej. Ak nespíš, nechodíš spať s plným bruchom. A to je zdravé.
Súkromný život je skutočne súkromný, lebo nik nevydrží so mnou byť neustále zobudený. A konečne mám svoje súkromie.
V noci sa napríklad mne najlepšie píše v električke, lebo všetci spia, aj električkár. A dá sa toho veľa napísať, dorobiť, lebo ťa nik nevyrušuje. Ani revizori. Tí spia, oni totiž musia mať test na nespavosť, aby im neušlo, kto je čierny pasažier. Akurát ma mrzí, že mne každú noc nehrá REM. Tú skupinu mám totiž rád.
A spoločnosť? Najlepšie dievčatá sa dajú stretnúť práve v noci. A to podporuje spoločenskú stránku života. Mȏžeš s nimi tancovať, flirtovať s nimi, lichotiť im, namotávať ich, rozplakať i rozosmiať ich, všetko ide v čase nespavosti akosi lepšie. Je pravda, má to háčik.
Ak raz člověk nespí, nemȏže spávať ani s dievčatami.
Čo mám s tým robiť? Psychológ ešte nezaspal, si tu len ty. Poraď.
Ešte čosi vyskúšam. Práve mi pípla SMS.
SKUS RIESIT INSOMNIU SODOMIOU.

(Mathej Thomka)


INSOMNIA
(Zhudobnené vo verzii beta - Štefan Tóth)

Dal som si na spanie čípok,
pre istotu plytko len.
Nechcel som, aby som "chcípol"
ešte večer pri stole.

Za oknom už vidno zore,
hral by som sa, nemám s čím.
Od pása hore som hore
a od pása dole spím.

Polobdenie, polospánok
horšie ako rýchla smrť.
Pohni chlapče, už je ráno!
Pridám ešte čípka štvrť.

Za oknom už zbledli zore,
prehnal som to s čípkom tým.
Od pása dole som hore
a od pása hore spím.

(Peter Šrank)

Subsite: 

Žánre: 

Vyšlo: