Čakanie

na okno vdýchnem plátno
a kreslím si ťa
akoby si prichádzala

pod prstom priesvitnie tvoja tvár
vlhké krúžky očí
usmiate ústa...
zrazu do všetkého vkročia
rastúce detaily
ešte aj ten úsmev sadne
a ja si ťa celú
nedočkavo dokreslím

smädným rukávom

Subsite: 

Žánre: