O vyváženom vzťahu

Balada o tom, že ak je vzťah fifty-fifty alebo kvit-kvit, len vtedy je fit-fit.

bola - to sa stáva
prelietavá ťava
teraz sme si kvit
som promiskuit

v lete troch ona
v zime tri ja
v našom vzťahu vládne
symetria

Subsite: 

Žánre: 

Komentáre

Nemám problém. Ale ak ty máš p

Nemám problém. Ale ak ty máš problém, nemám problém vysvetliť ti tvoj problém. Možno by si si mohla zobrať inšpiráciu s tohto malého hlbokého poučného príbehu, lebo záver je:

odvtedy aj ona kvitne
odkedy sa správam promiskuitne

HI HI

I promis
kuitne trava kuitne... :)